Sisällöntuotantoa ja viestintää eri kanaviin

-vesiliikunta- ja kulttuurisisältöisten matkailutuotteiden ja -palveluiden ideointi, suunnittelu ja tuotanto
-tapahtumasuunnittelu, -tuotanto ja -viestintä
-projektien ja hankkeiden suunnittelu, koordinointi ja viestintä
-verkko-opintojen suunnittelu ja tuotanto
-verkkotekstien tuotanto
-käsikirjoitukset (tv, esitys, video)
-laulutekstit
-sketsit

-oppimateriaalit