Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kiara Oy:n ja sen ylläpitämien verkkosivustojen (kiara.fi, avovesiuinti.fi, wildswimmingfinland.fi, holvi.com/shop/avovesiuinti/) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.6.2018.

 1. Rekisterinpitäjä

Kiara Oy (2135365-7), Lohja.

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Päivi Pälvimäki, info(@)kiara.fi, 0504133413

 1. Rekisterin nimi

Kiara Oy:n asiakasrekisteri.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoituksena on kerätä henkilötietoja Kiara Oy:n asiakkaista asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietoja kerätään tuotteiden ja palveluiden tilausta ja toimitusta, laskutusta ja markkinointia sekä tiedotusta varten. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle Kiara Oy:n verkkokaupoissa. Asiakkaan tilaus Kiara Oy:n verkkokaupasta ei voi toteutua, ellei asiakas anna henkilötietoja, jotka mahdollistavat tilauksen/palvelun toimittamisen asiakkaalle. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Käyttäjien tietojen pohjalta koskevia profilointeja ei tehdä.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • nimi
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta, kun hän tilaa Kiara Oy:n verkkokaupasta tuotteen tai palvelun. Henkilötiedot Kiara Oy saa maksunvälittäjä Holvilta. Rekisteriin tallennettavia tietoja Kiara Oy kerää myös yritykselle tulevista tuotteita ja palveluita koskevista sähköpostitiedusteluista.

 1. Henkilötietojen käsittelyHenkilötietoja vastaanottavat ja käsittelevät:
  – yrittäjä
  – maksunvälittäjä Holvi, joka vastaanottaa asiakkaan tilauksen ja maksun ja joka välittää tiedot yritykselle (Holvi Payments Services Ltd:n tietosuojaseloste: https://support.holvi.com/hc/fi/articles/202260402-Tietosuojaseloste)
  – kuljetusyritys, joka kuljettaa tilauksen asiakkaalle
  – tilitoimisto, joka hoitaa yrityksen kirjanpidon
  – IT-yritys, joka ylläpitää yrityksen verkkosivuja

Henkilötietoja säilytetään:
– verkkokaupassa viiden vuoden ajan
– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterissä olevia tietoja käytetään vain yrityksen omassa toiminnassa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden yhdistyksen hallituksen jäsenten toimesta, joiden tehtäviin se kuuluu.

 1. Tarkastus- ja oikaisupyyntöoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Oikaisupyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen (esimerkiksi kieltää markkinointi), oikeus vastustaa käsittelyä ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Henkilöllä on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos yrityksellä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa ko. asiakkaan henkilötietojen käsittelyä.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudetkuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

12. Evästeiden käyttö

Sivustolla käytetään evästeitä. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön oman selaimensa asetuksista. Tai poistamalla evästeet selaimestaan palvelun käytön päätyttyä. Kiara Oy:n sivuilla käytetään Google Analytics -webanalytiikkajärjestelmää, joka käyttää evästeitä sivustojen ja niiden osien käytön analysointiin ja seurantaan.